กาญจนบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ร…