เขาใหญ่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ที่ได้รับความ…