การปลูกต้นไม้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มาแรงในยุคนี้เลยก…