เปิด 5 พิกัดเขื่อนในประเทศไทย ที่สายรักธรรมชาติไม่ควรพล…