ประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ มากมาย และสามารถ…